บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด


ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: (66) 2305 9800
โทรสาร: (66) 2305 9803

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: customerservice@phatraasset.com

 

Phatra Asset Management
Company Limited


19/F Muang Thai-Phatra Complex
Building Tower A
252/25 Ratchadapisek Road
Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

Tel: (66) 2305 9800
Fax: (66) 2305 9803

Contact us for further information: customerservice@phatraasset.com

 

Contact Us  

Name :      *

E-mail :     *

Phone :     *

* ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเรื่อง

Message:    

สถานะของลูกค้า

ธุรกิจที่ติดต่อ

ชื่อกองทุน    

รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยัน
Captcha image
Show another codeShow another code

       * All fields marked with this sign are mandatory